magyar | english
Kosárban : 0 Ft

Összesen fizetendő: 0 Ft

Adatkezelés

Adatvédelmi tájékoztató

 

A Harden Bt web bolt (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 6000 Kecskemét, Vörösbegy u.21.
Az adatkezelő elérhetősége: +36309686185 , shop@harden.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám:

 Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

 Hozzájárulás az adatkezeléshez:a felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség(telefon, e-mail)Szállítási cím, Számlázási cím.

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás, hírlevelek küldése.

Az adatkezelés időtartama: külön kérés nélkül a regisztrációt nem töröljük.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél:
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
- személyes adatainak helyesbítését
- személyes adatainak törlését vagy zárolását

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait. Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailen kezdeményezheti. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre